Jak pečovat o blahopřání

 

Ideální klimatické podmínky pro skladování našich papírenských produktů jsou 50 % (± 5 %) relativní vzdušné vlhkosti a teplota 22°C (± 2°C). Při nedodržení těchto podmínek může docházet k degradaci produktů.

 

Informace na webových stránkách www.spring-studio.cz byly připraveny s nejlepším vědomím a obzvláštní svědomitostí. Za tiskové chyby a omyly nelze přebírat žádnou zodpovědnost. Navíc mohou z dalšího kontinuálního vývoje produktů, prací s kreativním materiálem a ruční kompletací společností Spring Studio s.r.o. vyplývat technické změny a odchylky od vizuálního znázornění a technického popisu. Proto informace u jednotlivých produktů nemohou sloužit jako právně závazný podklad.

 

Zpět do obchodu